dissabte, 12 de maig de 2012

ESTONOESUNSOLAR: re-inventem els buits urbansAmb aquest nou post d'ArchQUBE queda inagurat l'apartat d'espai públic//espai urbà. Com a presentació ens ha semblat interessant presentarvos el programa "estonoesunsolar" on un grup d'arquitectes va decidir ocupar els espais buits del casc antic de Saragossa per retornarlos a la seva població. 

A continuació us presentem les 10 idees principals del programa: 


1.OBJECTIU:
Fa uns anys es va iniciar una serie d'estudis centrats en el casc històric de Saragossa en el que es tractava de informar a les institucions públiques de les grans possibilitats que oferien els buits actuals degradats i en situacions de frontera dins la trama urbana, per oferir una nova visió de la ciutat i recuperar la energía latent en numerosos espais oblidats. 
2. L'ACCIDENT:
Existeix una nova manera d'entendre la ciutat a través dels seus buits i els seus accidents. Les propostes neixen de la observació dels diferents i numerosos solars existents en la trama del casc antic de la ciutat. En alguns dels solars, ha sigut suficient amb el desmentalament de una petita tapia per que aparagués un buit inospit, que obria un nou camp de visuals per crear un nou espai urbà contemporani.


Solar 1: San Blas Nº94-100: JARDÍ TEMÀTIC + JARDÍ VERTICAL

3. EL BUIT
S'ha posat en valor la suggerencia del buit, el forat, lo invisible i el silenci. Aquests esponjonaments temporals de la trama constitueixen una eina que permet una lectura alternativa i flexible de la ciutat i el seu espai públic. S'aposta per solucions "no matériques", que expressin la efemeritat de l'ús de l'espai. Es confia en el buit com a creador de situacions i aconteixements.

Solar 11: Coso Nº182: METAMORFOSIS//CAMPITEATRO


4. EL NOM: 
Des de l'inici se li va voler buscar un nom per les intervencions, que donés sentit a un programa sense programa, a un propietari sense propietat, a un solar sense edifici o a un espai sense nom. El programa es va anomenar "estonoesunsolar". Pretenia proposar una nova mirada a l'espai (aixó no és un olar, aixó no es el que sembla, mira-ho amb uns altres ulls). 5. L'INTERCANVI
La propietat dels solar es tan pública com privada. Els usos proposats són públics. Aquest aspecte ha sigut de molta rellevancia ja que en certs casos s'ha tingut que arribar a acords amb els propietaris, cosa que no és gens fàcil. 

De la mateixa manera, totes les intervenciones han sigut fruit de la implicació d'associacions centres infantils i col.legis, aixi com el compromís de la Societat Municipal Zaragoza Vivienda, que ha gestionat el programa. 

Totes les intervencions neixen de un estudi previ tan urbà com socio-econòmic, analitzant els equipaments existents, els espais verds, les carencies de cada zona, els espais reclamats i la problació a la que van destinats.6. LA COMUNICACIÓ
S'ha creat un blog per incentivar la participació ciutadana, divulgar la informació i crear un altre àmbit, aquest cop virtual, de comunicació.

Solar 12: C/Mayoral Nº12: PING-PONG I PETANCA

7. LA INDETERMINACIÓ
La riquesa dels solars resideix en la indeterminació que transmeten aquets buits, en la creació de una expectativa (un dubte és una porta que s'obre) i en la capacitat d'aquests espais de generar desitjos. 

Solar 2: C/armas Nº92-94: HORTS URBANS

8. LAS PROPOSTES: 
Totes aquestes idees, finalment s'han cristalitzat en intervencions concretes. S'han realitzat zones de joc infantil, un parchis gegant, un circuit de carreres per tricicles, uns horts urbans, un jardí-alfombra verda, un bosc, un camp de basket, un camp de voleivol, un espai de joc de petanca, un de ping-pong, un camp de futbito... tot en ple casc antic, col.locant en cada espai un aparcament de bicicletes. 
CADA PROPOSTA ÉS UN DESIG VEINAL DAVANT EL SILENCI IRRACIONAL DEL MÓN

Solar 5: San Agustí Nº25: JOCS INFANTILS


9. EL JOC
S'ha intentât donar visibilité a conceptes com la fragmentació, el desordre o l'atzar com a valors creadors de nous significats. En aquest sentit s'ha plantejat un joc semàntic ja que cada treballador porta una samarreta amb una de les paraules del programa: "esto", "no", "es", "un", "solar". D'aquesta manera, es van creant frases compostes per atzar segons la disposició que tinguin els treballadors en cada moment: 
este solar no es // no es esto // esto es un solar // un solar no es un solar // esto no... 

ELS TREBALLADORS
10. EL TEXT I EL SIMBOL
Tots aquests solars, repartits desordenadament al llarg de la trama urbana, formen una especie de "buits en red", ja que a través de les seves intencions, activitats i usos, estableixen sutils vinculacions entre ells. Es va intentar aleshores de tractar tots els espais amb una simbologia comú, uns elements fàcilment reconeixibles.

Es va procedir a nombrar, numerar i senyalar cada un dels solars escollits. Cada solar està etiquetat (en les mitgeres) amb un número identificatiu, que correspon a l'ordre d'actuació. 
A Barcelona hi ha inciatives semblants, col.lectius com: "LaMandanga", "Globus Vermell", l'"AJAC", "Raons Publiques"... que tenen aquest mateix esperit. 

Per altre banda l'Ajuntament de Barcelona treurà pròximament un concurs anomenat "PLA BUITS" on treurà a concurs una serie de solars en desús i malmesos per cedir-los a les associacions que plantegin un pla adequat. De totes maneres aquest concurs encara és un esbós i no queda gaire clar quin és l'objectiu últim de l'Ajuntament.

Alguns dels col.lectius que hem mencionat anteriorment (entre els quals ArchQUBE) estem treballant conjuntament per retornar aquests solars perduts a la societat com a nou espai públic ;) 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada